Ежедневно и абонаментно почистване- какво включва?

Абонаментното почистване може да бъде ежедневно, два или 1 път седмично, на две седмици, месечно или на друг период, Ежедневното почистване и поддържане на хигиената обикновено включва: 

  • прахосмукиране и ръчно измиване на твърди подови настилки; 
  • прахосмукиране на подове с меки настилки;
  • почистване на санитарни помещения с дезинфекциращ препарат ;
  • зареждане със санитарни консумативи, закупени от Възложителя;
  • влажно забърсване на бюра, офис обзавеждане и техника( където е възможно);
  • почистване на пръстови отпечатъци от стъклени повърхности;
  • почистване на кошчета и пепелници;
  • почистване на кухненски бокс;
като допълнение към горното дейностите по месечното почистване включват още
  • почистване на врати,брави;
  • почистване на ел.ключове и конзоли.

Важно при извършване на абонаментно почистване е назначаването на оперативен координатор. Ние от „Бараж М” осигуряваме наш служител, който ще следи за нивото на чистота и ще бъде връзката с „Бараж М” ЕООД за забележки и препоръки относно подобряване  качеството на абонаментното почистване.

Вие можете да заявите и друг период за абонаментно почистване чрез формата по-долу: