Измиване на прозорци и витрини

Измиване на отваряеми, неотваряеми и трудно достъпни прозорци, дограми и витрини с подходяща техника и пособия. Измиване на високи прозорци и витрини без алпинисти с уникална техника за пречистване на водата при измиване чрез обратна осмоза. 

Цена за измиване на прозорци и витрини

Цената за едностранно измиване на стъкла на височина до 3 м. е 0,99 лв./м2 без ДДС

Цената за едностранно измиване на прозорци и витрини на височина над 3м. е 1,99 лв./м2 без ДДС

Цената за едностранно измиване на дограма на височина до 3 м. е 0,79 лв./л.м. без ДДС

Цената за едностранно измиване на дограма на височина над 3 м. е 1,49 лв./л.м. без ДДС

Минималната стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС