Измиване на прозорци и витрини

Измиване на отваряеми, неотваряеми и трудно достъпни прозорци, дограми и витрини с подходяща техника и пособия. Измиване на високи прозорци и витрини без алпинисти с уникална техника за пречистване на водата при измиване чрез обратна осмоза. 

Цена за измиване на прозорци и витрини

Цената за едностранно измиване на стъкла и дограма на височина до 3 м. е 2,29 лв./м2 без ДДС

Цената за едностранно измиване на стъкла и дограма на височина над 3м. е 4,49 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС