Цена за хамалски дейности

Цената за изхвърляне на отпадъци и местене на мебели е 29,90 лв./ч.ч без ДДС*

* в цената не е калкулиран транспорт за извозване или контейнер за отпадъци

 

Минимална стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС