Бърсане на прах

Забърсване на прах от мебели, шкафове, стелажи, радиатори, електрически ключове и контакти и др.