Цена за изпиране на меки подови настилки

Цената за извършване на услугата по изпиране на мокети, килими, велтери и др. меки подови настилки е 2,10 лв./м2 без ДДС

 

Минимална стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС