Цена за измиване на прозорци и витрини

Цената за едностранно измиване на стъкла и дограма на височина до 3 м. е 2,29 лв./м2 без ДДС

Цената за едностранно измиване на стъкла и дограма на височина над 3м. е 4,49 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС