3.Трето ниво - Координатори

Създаден е обособен отдел във фирмата състоящ се от главен координатор и оперативни координатори. 


3.1.Оперативни координатори 
Основната задача на този отдел е да съблюдава за спазването на стандартите за качество на услугите ни на всички наши обекти. За целта на всеки обект има дневник, в който при ежедневия контрол се отбелязват забележките на оперативните координатори към нашите хигиенисти и се дават индивидуални препоръки за тяхното отстраняване. При последващо посещение се следи дали са отстранени установените пропуски. За всеки един хигиенист се завежда лично досие, в което се отразяват позитивите и негативите в неговата работа.
Целта на ежедневния контрол е своевременното отстраняване на евентуалните пропуски в работата на хигиенистите, преди да са забелязани от нашия клиент. Качествено работещите хигиенисти се насърчават, а тези при които има системни пропуски, се отстраняват. При забележка от страна на нашите клиенти към някой от нашите хигиенисти се завишава контрола върху работата му. Клиентът има право да поиска смяна на определен хигиенист, като последният бива заменен в най-кратък срок.