Цена за хамалски дейности

Цената за изхвърляне на отпадъци и местене на мебели е 24,90 лв./ч.ч без ДДС*

* в цената не е калкулиран транспорт за извозване или контейнер за отпадъци

 

Минимална стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС