Цена за обща хигиенна работа

Цената за бърсане на прах от мебели, шкафове, стелажи, радиатори, електрически ключове и контакти и др. е 14,90 лв./ч.ч без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС