Цена за измиване на стени и облицовки

Цената за измиване на стени и облицовки е 3,49 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС