Цена за почистване на вертикални щори

Цената за почистване на алуминиеви щори е 2,49 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС