Цена за почистване на алуминиеви щори

Цената за почистване на алуминиеви щори е 2,99 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС