Цена за диамантено шлайфане на мозаечни подове

Цената за диамантено шлайфане на мозаечни подове е 22,90 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 300 лв. без ДДС