Диамантено шлайфане на мозайка и мозаечни подови настилки

При диамантено шлайфане на мозаечни подове, машинно се отстранява най-горният замърсен слой на мозайката, изравнява се и се обработва до постигане на идеална гладкост и блясък, като се възстановява първоначалния й вид.