Цена за запечатване и излъскване на твърди подови настилки

Цената за запечатване на твърди подови настилки е 2,49 лв./м2 без ДДС

Цената за излъскване на запечатващ слой върху твърди подови настилки е 2,29 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС