Цена за запечатване и излъскване на твърди подови настилки

Цената за запечатване на твърди подови настилки е 2,99 лв./м2 без ДДС

Цената за излъскване на запечатващ слой върху твърди подови настилки е 2,99 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС