Цена за кристализация на мраморно подове

Цената за кристализация на мраморни подове е 5,99 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчка е 130 лв. без ДДС