Цена за кристализация на мраморно подове

Цената за кристализация на мраморни подове е 4,99 лв./м2 без ДДС

 

Минималната стойност на поръчка е 100 лв. без ДДС