Цена за ръчно измиване на твърди подови настилки

Цената за ръчно измиване на твърди подови настилки е 1,19 лв/м2 без ДДС

 

Минимална стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС