Цена за ръчно измиване на твърди подови настилки

Цената за ръчно измиване на твърди подови настилки е 0,99 лв/м2 без ДДС

 

Минимална стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС