Цена за изпиране на мебели и тапицерии

Цената за изпиране на мебели и тапицерии е 4,49 лв./м2 без ДДС

 

Минимална стойност на поръчката е 130 лв. без ДДС