Цена за изпиране на мебели и тапицерии

Цената за изпиране на мебели и тапицерии е 3,99 лв./м2 без ДДС

 

Минимална стойност на поръчката е 100 лв. без ДДС